T.C. Konak Kaymakamlığı 

     
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 
Devletin KısayollarıBulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları  >>   İlçe Sağlık Müdürlüğü

 İlçe Sağlık Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Başlıksız Belge

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

TIP MERKEZİ,  DAL MERKEZİ, POLİKLİNİK BAŞVURUSU     

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Ön İnceleme Raporu
 3. Onaylı Kurum Krokisi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi (noter onaylı)
 5. Şirket ortaklarının diploması
 6. Şirket vergi levhası
 7. Şirket yetkilisinin dilekçesi
 8. Bulunması gereken zorunlu defterler
 9. Çalışan personel listesi
 10. Bulunması gereken asgari tıbbi malzeme ve donanım listesi
 11. Yapılan tetkik listesi
 12. Bulunması gereken asgari ilaç listesi
 13. Belediyeden alınmış Tıbbi Atık Sözleşmesi
 14. İtfaiyeden alınan uygunluk belgesi
 15. Çalışacak personelin dilekçe ve nüfus fotokopileri
 16. Doktorların hizmet sözleşmesi

5 İşgünü

2-

LABORATUAR AÇMA BAŞVURUSU

Laboratuar açmak isteyen uzmana ait:

 1. Dilekçe
 2. Diploma (Noter onaylı)
 3. Uzmanlık belgesi (Noter onaylı)
 4. Nüfus cüzdanı (Noter onaylı)
 5.  (3) adet vesikalık fotoğraf
 6. Tabip odasına kayıt belge aslı
 7. İkametgah
 8. Adli sicil kaydı
 9. TSM defter kaydı
 10. Part-time belgesi
 11. Hizmet sözleşmesi
 12. Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı
 13. Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası’na yatırılan makbuzun aslı
 14. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan taahhütname
 15. Bütün ortakların imza beyannamesi
 16. Özel bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise, sağlık kuruluşuna ait ruhsatname ya da uygunluk belgesinin Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği

5 İşgünü

3-

MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSU

 1. Dilekçe 
 2. Vergi levhası (şahıs adına tanzim edilmiş olan vergi levhası şahsın bağlı bulunduğu tsm ya da noter onaylı)
 3. Diploma ve uzmanlık belgesi(bağlı bulunduğu TSM ya da noter onaylı)
 4. Nüfus kağıdı fotokopisi
 5. Tabipler odası kayıt belge aslı (yeni tarihli)
 6. Kamu kurumunda görevli ise tazminat kesinti belgesi aslı (part-time) kamu kurumunda çalışmıyor ise beyan dilekçesi
 7. Bağlı bulunduğu bölge toplum sağlığı merkezi kayıt belgesi aslı
 8. Muayenehanenin 1/100 ölçekli çizilmiş krokisi (birimlerin hangi amaçla kullanıldığı ve metrekare olarak ölçüleri yazılacak)
 9. Hekim adına düzenlenmiş reçete örneği (maliye bakanlığı damgalı reçetenin fotokopisi)
 10. Belediye ile yapılmış tıbbi atık sözleşmesi aslı
 11. 2 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

5 İşgünü

 

 

 

4-

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ RUHSATNAMESİ BAŞVURUSU

 1. Dilekçe 
 2. Vergi Levhası ve şirket ise ticaret sicil gazetesi (noter onaylı)
 3. Optisyenlik diploması veya gözlükçülük ruhsatnamesi (noter onaylı)
 4. İşveren nüfus kâğıdı fotokopisi
 5. Mesul müdür nüfus kağıdı fotokopisi
 6. Mesul müdür sağlık raporu (tek hekim)
 7. İş akdi (noter onaylı)
 8. İş yerinin 1/100 ölçekli çizilmiş krokisi (birimlerin hangi amaçla kullanıldığı ve metrekare olarak ölçüleri yazılacak)
 9. İtfaiye müdürlüğünden izin belgesi
 10. 3 adet fotoğraf

 

5 İşgünü

5-

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi

10 Dakika

6-

SU SATIŞ YERİ AÇMA BAŞVURUSU

 1. Dilekçe,
 2. Satılan suyun Bakanlıktan alınmış ruhsat fotokopisi,
 3. Suyun temin edildiği yerle yapılan sözleşme örneği,
 4. Kira kontratı,
 5. Vergi levhası.

 

2 İşgünü

7-

KAMU KURUMLARI TARAFINDAN BELGELENDİRİLEN YERLER İÇİN SAĞLIĞA UYGUNLUK RAPOR DÜZENLENMESİ

 1.   Kamu kurumlarından talep yazısı

3 İşgünü

8-

 

PORTÖR MUAYENELERİNİN SAĞLIK MUAYENE KARTLARINA İŞLENMESİ VE ONAY

 

 1. Akciğer grafisi ve raporu,
 2. Portör ile ilgili laboratuar tetkiklerinin sonucu

30 dakika

9-

ÇÖP EV BOŞALTILMA BAŞVURUSU

 1. İlgili mahkeme kararı,
 2. İlgili kurumdan eleman talep üst yazısı

 

1 İşgünü

10-

ŞİKAYET –TALEP ÖNERİ DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU

 1. TC Kimlik NO’su ve iletişim bilgilerinin açık olarak yazılı olduğu dilekçe

20 İşgünü

11-

YEŞİLKART BAŞVURUSU

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi

15 İşgünü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Birinci Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim :  KONAK SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI İsim :  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : CİCİPARK İÇİ EŞREFPAŞA / İZMİR Adres : HÜRRİYET BULVARI NO:1 ALSANCAK / İZMİR
Tel  : 232 261 21 80 / 232 261 02 34 Tel  : 232 411 81 11
Faks : 232 255 84 67 Faks : 232 483 36 39
E-Posta : konaksgb@ism.gov.tr E-Posta : tipmeslekleri@ism.gov.tr

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Kızılay Kan Bağışı Noktalarına Ulaşmak için tıklayınız.

Tüketici Hakem Heyeti İşlemleri İçin tıklayınız.
 

Hükümet Konağı B Blok Konak-İZMİR
Tel-Faks: 0232 489 93 89 e-posta:konak@icisleri.gov.tr